Grafická verzia

.tv Futbalnet

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 566353
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrej.melicher@ymail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, iný šport Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2015
Amatérsky športovec, iný šport Slovenský zväz malého futbalu bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2015
Iný športový odborník, futbal (futbal) MFK Dukla Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.