Grafická verzia

Abel Lukáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 574340
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: szz@zapasenie.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) Zápasnícky klub DUNAJPLAVBA bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.