Grafická verzia

Bujňák Štefan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 576728
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bujnak@po.coop.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2022
Funkcionár, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 6.4.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.3.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.