Grafická verzia

Beerová Alexandra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 579166
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@outbreak.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) "Outbreak" bez zmluvy/registrácia/člen 24.3.2022
Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 24.3.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.