Grafická verzia

BRANDOBUROVÁ Nela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 579187
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: nelabrandoburova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK80 0900 0000 0051 2266 3235
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) "Art School Smižany" bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Športový rozhodca, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu dobrovoľník 1.9.2022
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2022 30.6.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca florbal (florbal)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.