Grafická verzia

Abašanová Nela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 582995
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: absanova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, karate (karate) ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2021
Amatérsky športovec, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.