Grafická verzia

SAPMAZ Deniz

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 588032
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: klaudia@ataschirgolf.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.5.2021
Amatérsky športovec, golf (golf) Golf Club WELTEN bez zmluvy/registrácia/člen 10.5.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.