Grafická verzia

Adamec Jakub

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 591800
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adamec31@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, cyklistika Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2023 31.12.2023
Iný športový odborník, cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.8.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.