Grafická verzia

Abbondanza Alessandro

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 603551
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tanik@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Slávia TU Košice bez zmluvy/registrácia/člen 3.10.2022
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HK Sršne Košice bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2023 30.4.2026
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub MLADOSŤ Košice bez zmluvy/registrácia/člen 20.11.2023 31.10.2025
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.11.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.