Grafická verzia

Palkovič Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 625751
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: palkovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak)
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 1.7.2022
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves dobrovoľník 1.7.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.7.2022
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.7.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca rýchlokorčuľovanie (šort trak)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.