Grafická verzia

- Klára Hurtová

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 627806
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: karlicka.hurtova@gmail.co.
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) Slovenská asociácia Frisbee bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.