Grafická verzia

Abdou Fransis Thomas

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 628500
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@chess.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šach (šach) Slovenský šachový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2023
Amatérsky športovec, šach (šach) TJ Slávia CAISSA Čadca bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2023
Amatérsky športovec, šach (šach) Krajský šachový zväz Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.