Grafická verzia

Leško Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 642162
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2022
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Športový klub mládeže - Akademik Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.