Grafická verzia

ABDULLOVÁ Sherin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 649611
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, jazdectvo (skoky) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 24.5.2022 31.12.2023
Tréner, jazdectvo (skoky) TJ Žrebčín Motešice dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 24.5.2022 31.12.2023
Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA zmluva o amatérskom vykonávaní športu 23.2.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) TJ Žrebčín Motešice zmluva o amatérskom vykonávaní športu 23.2.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca jazdectvo (skoky) 24.5.2022 31.12.2023
Tréner jazdectvo 24.5.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.