Grafická verzia

Adam Stanislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 653391
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stanadam16@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Klub priateľov športu Košice bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2023
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2023
Tréner, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.6.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner bedminton (bedminton) 15.5.2023 15.5.2028

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.