Grafická verzia

Abafiová Ema

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 657081
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: abafi@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA bez zmluvy/registrácia/člen 11.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.