Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wäldl Dorota
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: gymnastika
Odvetvia: gymnastika pre všetkých
Príslušný k: Slávia Gymnastické centrum Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 15625
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie