Grafická verzia

"BigHugGym"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kamenický Daniel
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: gymnastika
Odvetvia: športová gymnastika
Príslušný k: "BigHugGym"
ID zdrojovej evidencie: 00720
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -