Grafická verzia

Žáčková Katarína

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žáčková Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: volejbal
Odvetvia: volejbal
Príslušný k: Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24
ID zdrojovej evidencie: 00008101
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie