Grafická verzia

Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Dieška Ivan
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: kanoistika
Odvetvia: kanoistika na divokej vode
Príslušný k: Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 0002
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.11.2019
Ukončenie činnosti: -