Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Belanec Matúš, Ing.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: -
Príslušný k: Tenisový klub Kúpele Piešťany
ID zdrojovej evidencie: 961014TM671
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 18.9.2020
Ukončenie činnosti: 31.10.2022