Grafická verzia

ADAMČÍKOVÁ Mária

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ADAMČÍKOVÁ Mária
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár
Šport: ľadový hokej
Odvetvia: ľadový hokej
Príslušný k: Slovenský zväz ľadového hokeja
ID zdrojovej evidencie: 42623
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.9.2020
Ukončenie činnosti: -