Grafická verzia

Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zajdóová Timea
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 0
Názov funkcie: člen ZK Spartacus Komárno
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -