Grafická verzia

Korčuliarsky klub Trnava

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zima Karol, Ing.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: Korčuliarsky klub Trnava
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: podnikanie
Začiatok činnosti: 2.7.2018
Ukončenie činnosti: -