Grafická verzia

Abaffy Jaroslav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffy Jaroslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jachting
Odvetvia: okruhový jachting
Príslušný k: Slovenský zväz jachtingu
ID zdrojovej evidencie: 238005
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.2.2023
Športovec je športovým talentom: Nie