Grafická verzia

ÁBEL Marian

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ÁBEL Marian
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: streľba
Odvetvia: streľba z pušky
Príslušný k: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
ID zdrojovej evidencie: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2008
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.4.2020
Športovec je športovým talentom: Nie