Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: ZLOCH Ivan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: streľba
Odvetvia: streľba z pušky
Príslušný k: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
ID zdrojovej evidencie: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.1991
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie