Grafická verzia

Botka Timo

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Botka Timo
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 907004
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (22.7.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.11.2020
Športovec je športovým talentom: Nie