Grafická verzia

Botka Filip

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Botka Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie, zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 907001
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (22.7.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.2.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.11.2020
Športovec je športovým talentom: Áno