Grafická verzia

Frackowiak Karolína

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Frackowiak Karolína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 913096
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (8.1.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie