Grafická verzia

Gregorová Nina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Gregorová Nina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 912109
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (16.1.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.2.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie