Grafická verzia

Hrbáňová Ella

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Hrbáňová Ella
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie, zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 910057
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.10.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (27.10.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 24.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.12.2020
Športovec je športovým talentom: Áno