Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hrtánek Ondrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 909014
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (18.6.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.3.2024
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.12.2023
Športovec je športovým talentom: Áno