Grafická verzia

Jančová Rebeka

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jančová Rebeka
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 910054
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.10.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (27.10.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.4.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.12.2020
Športovec je športovým talentom: Áno