Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Krížová Tereza
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 912070
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.12.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (27.12.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.3.2024
Dátum poslednej úhrady príspevku: 8.1.2020
Športovec je športovým talentom: Áno