Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kubík Adrián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 913106
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (8.1.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.4.2024
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.12.2020
Športovec je športovým talentom: Áno