Grafická verzia

Mažgút David

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Mažgút David
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 907024
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (23.7.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.2.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2019
Športovec je športovým talentom: Áno