Grafická verzia

Ruffíni Robert

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ruffíni Robert
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 907072
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (31.7.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.12.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.11.2020
Športovec je športovým talentom: Nie