Grafická verzia

LUIGINO.sk

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lenčéš Teo
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: LUIGINO.sk
ID zdrojovej evidencie: 42207258
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.10.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (14.10.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie