Grafická verzia

Balážová Nina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Balážová Nina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 090915HZ797
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.10.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.10.2020
Športovec je športovým talentom: Nie