Grafická verzia

ZZ RENT s.r.o.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žirková Zuzana
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: basketbal
Odvetvia: basketbal
Príslušný k: ZZ RENT s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 3349
Právny titul: podnikanie
Začiatok činnosti: 29.9.2020
Ukončenie činnosti: -