Grafická verzia

YACHT CLUB - ORAVA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Benček Vladimír
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: jachting
Odvetvia: okruhový jachting
Príslušný k: YACHT CLUB - ORAVA
ID zdrojovej evidencie: 233001
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 1.1.2011
Ukončenie činnosti: -