Grafická verzia

Belanec Matúš, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Belanec Matúš, Ing.
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 961014HM461
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.11.2005
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (14.10.1996)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.12.2019
Športovec je športovým talentom: Nie