Grafická verzia

Blaško Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Blaško Jozef
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 610811HM338
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.1.2004
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 7.5.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.1.2017
Športovec je športovým talentom: Nie