Grafická verzia

Záhorácky šachový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Chabada Tomáš
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Záhorácky šachový klub
ID zdrojovej evidencie: 4234
Názov funkcie: NA
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.10.2020
Ukončenie činnosti: -