Grafická verzia

1. PBK Jakarta

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Klimková Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: bedminton
Odvetvia: bedminton
Príslušný k: 1. PBK Jakarta
ID zdrojovej evidencie: 1676
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.10.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.10.2019
Športovec je športovým talentom: Nie