Grafická verzia

Vigaš Samuel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Vigaš Samuel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 910053
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (8.9.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.10.2019
Športovec je športovým talentom: Nie