Grafická verzia

Weil Erika

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Weil Erika
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 040803CZ657
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.9.2016
Ukončenie činnosti: 31.10.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Maďarsko
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.9.2016
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.11.2020
Športovec je športovým talentom: Nie