Grafická verzia

Lozáková Kayla Anna

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Lozáková Kayla Anna
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: voľný štýl lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 923001
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.11.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (9.11.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.2.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.11.2020
Športovec je športovým talentom: Nie