Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zloch Matej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Tenisový klub TC MERY Academy Holíč
ID zdrojovej evidencie: 040110HM315
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.10.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.12.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.9.2018
Športovec je športovým talentom: Nie